Кравчук Юлія Станіславівна  - практичний психолог


Соловей Ніна Львівна - вчитель початкових класів, спеціаліст   вищої кваліфікаційної категорії, вчитель - методист

      Мотруніч Інна Миколаївна  -

 секретар-друкарка


 

Бойчук Інна    Сергіївна - вчитель початкових       класів, спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії,  старший    учительДовгалюк  Людмила Володими-рівна -         вчитель  початкових  класів,             спеціаліст    вищої  категорії,  старший учитель


Данильчук Тамара Мефодіївна - вчитель початкових   класів,   спе-ціаліст вищої  категорії, старший учитель


Федас Тетяна Борисівна - вчитель початкових   класів,       спеціаліст  першої    категорії


Кожарко  Тетяна  Василівна  -  вчитель   початкових  класів,  спеціаліст   вищої  категорії


Євтушок  Алла   Адамівна  - вчи-тель музичного та образотвор-чого  мистецтва,   спеціаліст    вищої   категорії, старший учи-тель


Захарчук Сергій Миколайович - вчитель основ  здоров'я та інфор-матики, спеціаліст   першої    кате-горії


 Сільковський Володимир Тали-монович -   вчитель   трудового  навчання,  спеціаліст     першої категорії


Сульжик    Надія       Олексіївна - вчитель біології,    спеціаліст першої  категорії


Данильчук Оксана Михайлівна -     вчитель  історії  та  правознавст-ва, спеціаліст вищої категорії


Гапон    Леся       Володимирівна, вчитель       англійської      мови,  спеціаліст  вищої    категорії, старший учитель  


Кравчук   Ольга    Володимирівна, вчитель      англійської          мови, спеціаліст першої  категорії


Грибинець Наталія Іванівна, вчитель іноземної мови, спеціаліст вищої категорії


Лисичук Раїса Адамівна,

вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії


Прокопчук Тетяна Володимирівна,

вчитель української мови та літератури, спеціаліст другої категорії


Гузик Оксана Петрівна,

вчитель початкових класів, спеціаліст першої категорії


Захарчук Галина Яківна,

вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, старший учитель


Усач  Аліна Анатоліївна,

вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст


Чепіга Світлана Іванівна, вчитель фізичної культури, спеціаліст


Марчук    Оксана    Василівна - вчитель    початкових   класів, спеціаліст   вищої       категорії,  старший учитель


Луцик Тетяна Іванівна - вчитель початкових       класів, спеціаліст першої  категорії 


   Стеблюк  Тетяна  Володимирівна  - вчитель         початкових   класів,  спеціаліст вищої  категорії

 


Шнайдер     Юрій Анатолійович -  вчитель  предмета "Захист   Віт-чизни",     спеціаліст першої   ка-тегорії


   Боровець Валентина Миколаїв-на - вчитель біології та хімії, спеціаліст вищої категорії


    Романович Наталія Миколаївна - вчитель   географії,       спеціаліст першої категорії

 

 


Семенович    Ірина    Вікторівна, вчитель      німецької         мови, спеціаліст другої категорії 


Бойчук    Людмила      Миколаївна, вчитель          англійської        мови, спеціаліст першої категорії


Тихончук       Марія       Назарівна, вчитель української мови та літе-ратури, історії,   спеціаліст  першої категорії


Боровець  Ірина Борисівна, вчитель інформатики, спеціаліст


Добровольська Тетяна Олександрівна,

вчитель фізичної культури


Оксенюк Марія Анатоліївна, вчитель  математики, спеціаліст першої категорії


Миронець Василь Олександрович, вчитель інформатики, спеціаліст першої категорії


Трофимчук Алла Степанівна, вчитель початкових класів, вихователь групи

продовженого дня, спеціаліст вищої категорії


Царук Людмила Олександрівна, вчитель фізики, спеціаліст другої категорії


Лазарець Юрій Тарасович, вчитель фізичної культури, спеціаліст, старший учитель


Гергелюк Марта Леонідівна, вчитель математики, спеціаліст