Для збереження матеріальної та духовної спадщини минулих поколінь в Зірненській загальноосвітній школі було реалізовано проект по створенню шкільного музею. Музей відкрито 17 травня 2009 року. Структурно музей має два відділи: етнографічний та історичний.  Експозиції музею складаються з розділів:

 1. Основні заняття та промисли жителів села середини ХІХ – початку ХХ століття.

2. Початки історії села Зірне.

3. Під владою Польщі.   

4. В полум’ї Другої світової війни.  

5. Село Зірне в другій половині ХХ – початку ХХІ століття.  

6. Розвиток освіти. Видатні випускники.  

 Шкільний музей у своїй роботі керується «Положенням про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України».  Відповідно до нього головними завданнями в роботі музею є:

- сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу закладів освіти;

- розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

- розвиток її творчих інтересів до пошукової краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

- формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного і майбутнього України;

- допомога педагогічному колективу закладу освіти у впровадженні нових нетрадиційних форм роботи за інтересами;

- вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії, культури і природи рідного краю;

- проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших верств населення.

 

         Музейні експозиції,  фондові зібрання безпосередньо використовуються для навчання та виховання учнів. Вони здійснюються як за допомогою організованих форм, так і шляхом самостійної роботи школярів. У практиці роботи шкільного музею  склалися різноманітні форми використання музейної експозиції і фондових матеріалів на уроках. Постановою колегії управління культури і туризму облдержадміністрації № 6/8 від 25. 12. 2014 року Музею історії села Зірне присвоєно звання "Народний".Конкурс юних екскурсоводів-краєзнавців місток між минулим та сьогоденням

  Із метою залучення учнівської молоді до активної краєзнавчо-дослідницької роботи, пізнання і вивчення історико-культурних надбань нашого краю 24 березня 2016 року в приміщенні обласної наукової бібліотеки був проведений ІІ тур конкурсу юних екскурсоводів-краєзнавців. Конкурс, у якому взяли участь учні всіх районів та міст  Рівненщини, засвідчив, що екскурсійна діяльність для учнівства надійний спосіб розвитку інтелектуальних і творчих можливостей, оволодіння практичними уміннями та навичками з екскурсійної справи.

Напрямок екскурсії «Славні імена земляків» передбачав презентацію нових досліджень юних краєзнавців про видатні постаті рідного краю, що внесли вагомий вклад у загальноукраїнську державність, культуру, духовність, задля збереження історичної памяті народу та поглиблення духовної єдності поколінь.

     Пошукова група учнівської  молоді нашої школи  взяла участь у конкурсі юних екскурсоводів краєзнавців за темою  «Славні імена земляків».

    Учні глибоко вивчили непростий життєвий  шлях  людей, імена яких не варто забувати. Опрацювали  матеріали, вміщені в  шкільному музеї с. Зірне, який нещодавно отримав звання "Народний", публікації районної газети « Надслучанський вісник» за різні роки, інші друковані видання, інформацію на різних сайтах Інтернету, та особисті спогади тих, хто творив історію та  творить сучасність. Свій історичний екскурс розпочали з тих далеких часів, коли виникло наше село,згадали тих, хто творив історію в різні періоди становлення держави, вшанували пам’ять тих, хто віддав своє життя за світле майбутнє.  

   Журі конкурсу, підводячи підсумки, відмітило, що більшість учасників представили якісно підготовлені екскурсії. Запропоновані теми супроводжувались цікавим відеороликами, музичним супроводом, які по-справжньому творчо збагачували і доповнювали текст екскурсовода. Це засвідчує, що конкурсанти добре володіють навичками ведення екскурсій, вміють чітко і послідовно висвітлити тему, висловити свою власну думку.